سوالات متداول

آیا در سیستم دیوار سبز فرتاک با توجه به تراکم گیاهان در روی دیوار احتمال زیست حشرات وجود دارد؟

خیر، به دلیل عدم وجود خاک در این سیستم و استفاده از کودهای شیمیایی در این سیستم گرین وال فرتاک هیچگونه حشره امکان زیست پیدا نمی‌کند.

آیا گرین وال فرتاک در محیط‌های مسکونی می‌تواند اجرا شود و آیا اینکه دوام و زیبایی خود را حفظ می‌کند؟

بله، بدیهی است که گیاه زنده احتیاج به نگهداری و سرویس دارد و هوشمند بودن این سیستم توانسته این مشکل را حل کند.

آیا در محیط‌های درمانی گرین وال هیدروپونیک می‌تواند در بهبود بیماران کمک شایانی داشته باشد؟

بله، با توجه به تحقیقات صورت گرفته در محیط‌های درمانی با توجه به وجود آلاینده‌های زیست محیطی شهری می‌توان با فضاهای سبز عمودی این آلاینده‌ها را تا حد بسیاری کاهش داد و شایان ذکر است که در این راستا تحقیقات دیگری صورت گرفته است که فضاهای سبز می‌توانند در محیط‌های بیمارستانی به لحاظ روانی نیز به مقدار زیادی مثمر ثمر واقع گردد که موجب می‌شود انتخابی بسیار مناسب برای محیط‌های درمانی روانی باشد.

با توجه به کمبود آب در کشور، ساخت گرین وال فرتاک توجیه‌پذیر است؟

با توجه به شرایط محیطی متغیر می‌باشد که به دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردد:

فضاهای داخلی و فضاهای خارجی

فضاهای خارجی بسیار گرم مانند مناطق خلیجی کشور در هر روز در هر متر مربع 15 لیتر آب مصرف دارد و در قسمت‌های شمالی و مرکزی کشور این میزان کاهش یافته و در حدود 10 لیتر در هر روز برای هر متر مربع می‌باشد.

آیا در سیستم هیدروپونیک، در کاشت انواع گونه‌های گیاهی محدودیتی وجود دارد؟

خیر، در گرین‌وال‌های داخلی بالغ بر50 نوع تنوع گیاهی و در گرین‌وال‌های خارجی بالغ بر 100 نوع گیاه بنا به سلیقه‌ی کارفرما قابل انتخاب است.

Whatsapp