طراحی و اجرای پروژه آبکوه فرمانیه

  • عنوان پروژه: طراحی و اجرا پروژه آبکوه فرمانیه
  • مکان پروژه: فرمانیه، آبکوه
  • کاربری پروژه: مسکونی - برج باغ
  • کارفرما: جناب فاضل
  • سال اجرا: 1394 - 1391
  • متراژ: 4000
کارفرمایان
Whatsapp