طراحی و اجرای روف گاردن و دیوار سبز مشاعات پروژه باران 3

  • عنوان پروژه: روف گاردن و دیوار سبز مشاعات پروژه باران 3
  • مکان پروژه: مشهد، کوهسنگی
  • کاربری پروژه: مسکونی با خدمات هتل پنچ ستاره
  • کارفرما: گروه باران
  • سال اجرا: از 1399 تا کنون
  • متراژ: بیش از 2300
Whatsapp