تیم ما

مهندس علیرضا فاضل
مهندس علیرضا فاضل موسس و مدیرعامل شرکت پیدایش طرح نو فرتاک
مهندس توماج ترابی
مهندس توماج ترابی مدیر قراردادها در گروه معماری فرتاک
مهندس فاضل فاخر
مهندس فاضل فاخر مدیر فنی در گروه معماری فرتاک
مهندس محمدعلی تهرانی
مهندس محمدعلی تهرانی مدیر آتلیه طراحی در گروه معماری فرتاک
مریم ولدآبادی
مریم ولدآبادی مدیر مالی در گروه معماری فرتاک
نیوشا ولی محمد
نیوشا ولی محمد طراح و معمار در آتلیه گروه معماری فرتاک
کارفرمایان
Whatsapp