طرح‌های معماری سبز

کانسپت شهر جنگلی لیوژو توسط استفانو بوئری

سه‌شنبه، 28 مرداد 1399در طرح‌های معماری سبز
کانسپت شهر جنگلی لیوژو توسط استفانو بوئری
پروژه کانسپت شهر جنگلی لیوژو در کشور چین توسط استفانو بوئری طراح ایتالیایی طراحی گردیده است. در شهر جنگلی لیوژو حدود 30 هزار نفر می‌توانند زندگی کنند. حدود یک ملیون گیاه از ۱۰۰ گونه گیاهی مختلف و ۴۰ هزار درخت در این پروژه وجود دارد. در این شهر جنگلی، جذب…
ادامه مطلب
کارفرمایان
Whatsapp